Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Jag är auktoriserad Socionom och KBT terapeut
med lång erfarenhet inom yrket.

Jag är auktoriserad socionom och KBT terapeut med specialisering i juridik bl.a. familjerätt och socialrätt samt barnpsykologi.
Jag har vidare en systemisk utbildning och en bakgrund av ett mer eklektiskt förhållningssätt där man tar tillvara olika teorier alltefter behov och kopplar ihop teorierna med egen erfarenhet.

Fullständig sekretess råder, hit kan man komma och vara anonym.

Jag kan vara mycket flexibel vad gäller mottagningstider och kan
erbjuda snabb hjälp.

 

 
Jag tror på samtalets möjligheter att komma vidare i livet.
Det krävs mod att våga tänka om och tänka nytt, att våga känna och att våga ändra.
-------
Rom byggdes inte över en natt och en samtalskontakt
bör för att ge något på sikt pågå en tid.
-------
"Alla dessa dagar som kom och gick,
inte visste jag att det var livet"
- STIG JOHANSSON -
-------
Tjugo år från nu
kommer du att vara mer besviken över de saker du inte gjorde än över de saker du gjorde
Segla iväg från en säker hamn
Fånga förliga vindar i dina segel
Utforska
Dröm
Upptäck

- MARK TWAIN –
 

KH Design Studio