Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Samtal med par och föräldrar

· Föräldrar som håller på att separera/skilja sig
· Föräldrar som redan har separerat/skilt sig.
· Föräldrar som aldrig levt tillsammans
· Föräldrar som lever tillsammans och inte tänker skilja sig eller separera
· Par som upplever svårigheter i relationen med kommunikationen, uppdelning av ansvar eller med rollerna i hemmet


I behandlingen med par arbetar vi med att sätta upp olika mål som ni vill nå, och med att i vardagen träna konkreta tekniker för att öka förståelse och tillfredställelse i relationen.

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska göra som förälder, vad som är bäst för ens barn. Många föräldrar känner osäkerhet och rädsla kring olika frågor som berör ens barn. Samtal och rådgivning kan i dessa sammanhang vara en väg att gå.

I samband med en separation kan det vara svårt att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo hos och hur umgänget ska fungera på bästa sätt. Syftet med dessa samarbetssamtal är att hjälpa föräldrarna att komma överens och att finna en så bra lösning för barnen som möjligt.


Jag har arbetat i många år med samarbetssamtal och tror att det är bäst för alla parter om man kan komma överens. Det får inte bli till någon millimeterrättvisa för föräldrarna, utan för barnens bästa. Livet förändras med åren, barnen växer och deras behov ändras. Här gäller det att vara lyhörd som förälder.

För föräldrarnas del har jag många gånger hört att den egentliga skilsmässan och smärtan först kommer efter en tid när den andra partnern träffar en ny.
Jag arbetar både med föräldrarna tillsammans och med barnen, men även med någon enskild om så behövs.

KH Design Studio