Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Hur går det till

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har bra forskningsstöd vid bland annat depressioner, ångestproblem, oro och stress.

KBT är en strukturerad behandling där man aktivt arbetar med att förändra känslor, tankar och handlingsmönster som inte är välfungerande.

Inledningsvis träffas terapeuten och klienten för 1-3 bedömningssamtal där man tillsammans gör en problemanalys som sedan ligger som grund för en individuell behandlingsplan med tydliga mål.
Behandlingen är vanligen mellan 10-20 sessioner, beroende på problematiken och fokuserar mer på nuet och framtiden än på det förflutna.

Det är viktigt att du förstår vad det är som vidmakthåller dina problem och hur du kan göra för att förändra din aktuella situation. Förslag på förändringar i miljön eller i individens beteende ledar till olika slags uppgifter som prövas mellan träffarna med terapeuten.
Mellan träffarna får du hemuppgifter och dessa är en viktig del av behandlingen och påverkar behandlingsresultatet och behandlingstiden.

 

Jag, Monika Andersson,
har under många år arbetat med barn och familjerättsliga frågor. Förutom min Socionomexamen har jag studerat Socialrätt samt Familjerätt vid Stockholms universitet.

Jag har även gått utbildningar i Samarbetssamtal i Stockholm och Familjeterapi utbildning på Folkuniversitetet i Göteborg, samt läst nätverksterapi, systemutbildning, kurser i personlig utveckling, konfliktlösning, mm. Barnpsykologi, Pedagogik och Handledar utbildning på Universitetet i Örebro. FSR och MIA utbildning för den Obligatoriska föräldra utbildningen inför adoption i Göteborg.
Jag är kognitiv beteende terapeut, steg 1, utbildad på KBT Svealand i Örebro.Jag har företaget ”Samtalsforum & Familjerätt” med besöksadress i Arboga.
För referentuppgifter kontakta mig via e-mail eller telefon.

KH Design Studio