Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Fobier lämpar sig väl att behandla med KBT

Fobi kommer från Grekiskans Phobos och betyder flykt, panik, rädsla och skräck. Phobos var en grekisk gud som kunde framkalla skräck hos fienden men skydda sina egna.

Orm och Rått fobi:
Det är lättare att utveckla fobier mot sådant som var en fara under människans tidiga utveckling, till exempel insekter, ormar, råttor
och höga höjder. Jag tycker om och har alltid fascinerats av lite ovanliga djur. Hemma har jag både råttor och orm som finns med i behandlingen vid behov. En riktig orm fobi kan vara väldigt begränsande och krympa livsutrymmet.
Jag har mött människor som före behandlingen inte skulle ha kunnat tänka sig en skogspromenad eller skor med snören pga sin
orm fobi. De lever idag ett helt normalt liv efter endast några behandlingar.

Specifika fobier
Specifik fobi är en starkt överdriven rädsla för en sak eller en situation. Denna rädsla kan övergå i en panikattack när du stöter på det du är rädd för. Fobier kan behandlas med kognitiv beteendeterapi där du gradvis utsätts för din fobi.

Specifik fobi kan till exempel vara en orimlig rädsla för blod, ormar, spindlar eller hundar. Det kan även vara höjdskräck, flygrädsla
eller rädsla för trånga utrymmen som hissar. Rädsla för andras eller egna kräkningar kan också utvecklas till en fobi.
Besvären kan bli mycket svåra och leda till att du undviker vissa ställen eller situationer.orm

Agorafobi
Rädsla att hamna i situationer eller befinna sig på platser där man inte snabbt kan få hjälp eller ta sig ifrån om man skulle få ångest eller panikattack. Direkt översatt från grekiskan betyder agorafobi "rädsla för öppna platser och folksamlingar". Dessa situationer kan t.ex. vara att åka med allmänna kommunikationsmedel, stå i kö, handla i affärer eller att vara ensam hemma.

hiss

Social fobi
Innebär oro, ångest för andra människors uppmärksamhet. Man kan vara rädd att rodna, svettas, skaka etc. Därför undviker man krävande situationer som undervisning eller presentationer, men också vardagssituationer som att äta eller dricka tillsammans med andra människor. Social fobi är inte samma sak som att vara blyg och social fobi kan påverka hela din tillvaro. Det är inte samma sak som att vara nervös inför ett tal eller att ha rampfeber, situationer som nästan alla någon gång känner obehag inför. Social fobi visar sig ofta i samband med skolstart eller i puberteten, då kraven ökar.

Social fobi kan påverka både ditt arbetsliv och privatliv. Det kan vara svårt att hitta ett arbete eftersom det ofta innebär att träffa nya människor, arbeta i grupp och använda telefon. Även att studera blir svårt då det bland annat medför grupparbeten och redovisningar. Ångesten kan göra att du får svårt att lära känna nya personer och inleda relationer. Många personer med social fobi lever därför ensamma eller med en dominant partner.


Behandling:
Om du har en fobi är det viktigt att du inte undviker det du är rädd för, utan att du istället närma sig det gradvis först i tanken sedan i handling. Det kan kännas skönt för stunden att undvika fobin, men det gör att det bara blir värre i längden. Liksom vid annan ångest kan livsstilsförändringar ha goda effekter vid social fobi. Här jobbar vi tillsammans med olika former av exponeringsövningar, sakta mot målet.
Behandlingstiden vid exempelvis ormfobi kan vara ganska kort och röra sig om fyra till åtta behandlingar.


scen

KH Design Studio