Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Missbruk av bla alkohol

Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden.
I Sverige beräknar man att runt 400 000 personer har alkoholproblem, men få söker hjälp.
Alkoholproblem kan vara allt från lindriga till mycket svåra. Hög konsumtion av alkohol kan göra att du drabbas av bland annat högt blodtryck, problem med mage, sömnproblem, ångest och depression.

När man talar om alkoholberoende handlar det om både fysiska och psykiska följder för den som dricker. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och det blir svårt att klara sig utan.
Ett missbruk påverkar hela livssituationen, både arbete och relationen till nära och kära.
Ett av de viktigaste tecknen både vad gäller beroende och missbruk är att du fortsätter dricka trots att det får negativa följder.

Andra symtom på att du är beroende, eller är på väg att bli beroende, är:
· Ökad tolerans – du tål allt mer alkohol.
· Abstinenssymtom – du får svettningar, blir darrig, får ångest och hjärtklappning.
· Återställarbehov – du känner ett sug efter att dricka dagen efter och mår bättre av det.
· Minnesluckor – du minns inte allt som hänt.
· Merbegär – en liten mängd alkohol skapar sug efter mer.
· Kontrollförlust – du dricker oftare eller mer än du tänkt.
· Lättväckt alkoholbegär – du blir sugen till exempel när du ser eller tänker på alkohol.
· Förnekelse – du förnekar ditt beroende inför dig själv och din omgivning.

Om du misstänker att du dricker mer än vad som är bra för dig eller du har en anhörig som du tror behöver hjälp kan vi sätta oss ner och titta närmare på alla omständigheter och fakta som finns. Utöver de tecken som beskrivits ovan så finns det olika intervju- och frågeformulär som man kan använda sig av för att bedöma vilka risker dina alkoholvanor kan innebära.

Det finns olika inriktningar när det gäller behandling av alkoholproblem. Ofta kombineras olika inriktningar i behandlingen. I flera behandlingar deltar också anhöriga. Man kanske inte behöver bli nykterist men man kanske ska våga se de svårigheter man har och de konsekvenser det kan ge hela ens livssituation. Här handlar det om personens egen vilja, motivation, att ändra sina vanor. Syftet är att du som har en överkonsumtion av alkohol ska komma fram till ett eget beslut och ta itu med dina problem.

Behandlingen är inriktad på att förändra beteendet. Man lyfter fram konsekvenser av beroendet och arbetar med att hitta alternativ till det skadliga beteendet. Syftet är att ge kunskap om hur alkoholberoendet påverkar hela tillvaron.


KH Design Studio