Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Jag arbetar bla med

. olika typer av ångestproblem
. depressioner
. självförtroendeproblem
. samarbetssamtal och samlevnadsproblem
. missbruksproblem, främst alkohol
. stressrelaterade problem


Min specialinriktning är fobi som bla djurfobi och då med inriktning på ormar och råttor.
Jag vänder mig till den kommunala socialtjänsten med bla handledning och utbildningstjänster främst inom familjehemsvård och familjerätt.
Jag arbetar även som medlare inom domstolsväsendet.

 

 


Allmänt om kognitiv beteendeterapi (KBT)
Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning
och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Det sätt som begreppet ”beteende” används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas.
Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi.

Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande.
I terapin fokuseras dock på här och nu-situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den
egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.
Jag arbetar både individuellt och i grupp samt med par och familjer.

KH Design Studio