Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara. Ångest har, liksom smärta, en funktion för vår överlevnad och varnar oss för farliga situationer. Ångest kan vara alltifrån ängslan och oro till rädsla och panik.
Ångest kan ibland växa sig så stor att den istället för att skydda oss, begränsar oss – och till och med förlamar oss – i våra dagliga liv. Orsaker till denna ångest kan vara en medfödd sårbarhet, upplevelser under uppväxten eller fel inlärning, till exempel att vi kopplar ihop en obehaglig upplevelse, som en panikattack, med att åka tunnelbana eftersom panik attacken inträffade på tunnelbanan första gången. Vi talar då om sjuklig ångest som beskrivs i olika ångestsyndrom. Syndrom betyder att flera symtom ingår.


Till ångestsyndromen räknas:
· paniksyndrom
· posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
· fobier
· tvångssyndrom (OCD)
· generaliserat ångestsyndrom

Ångest och ångestattacker kan ingå som en del i de flesta psykiska sjukdomar och även fysiska. En stor påfrestande förändring som skilsmässa eller en anhörigs död kan ge svår ångest. Men man kan även få svår ångest utan någon tydlig orsak. Svår ångest kan även komma i samband med abstinensbesvär vid alkoholmissbruk eller läkemedelsmissbruk.

Symtom på ångest
Vid ångest kan du känna alltifrån ängslan och oro till stark rädsla och panik. Ångesten ger dessutom ofta kroppsliga tecken som: andnöd, hjärtklappning, svettning, yrsel, illamående, spända muskler. Om ångesten pågår länge kan det leda till att du får svårt att koncentrera dig, blir lättirriterad och får sömnproblem.

Behandling av ångest
En terapiform som har visat sig vara effektiv vid ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi. Tillsammans arbetar vi framåt för att hitta de vägar som gör att du mår bättre, inom KBT finns många olika tekniker att arbeta med. Det är alltid viktigt att genomgå en medicinsk undersökning i ett inledningsskede. Vid lindrigare, tillfällig ångest kan behandlingen gå ut på du förändrar din livsstil. Med kognitiv behandling kan patienten förmås att identifiera och testa rimligheten i sina oroande tankar och att utveckla alternativa tolkningar och tankesätt. Andra behandlingsstrategier är att lära individen att tidigt upptäcka de första orostankarna och att bemöta dem på ett annat sätt, t ex tillämpad avslappning eller fokusering på alternativa aktiviteter.


KH Design Studio