Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Depression

Depression är en sjukdom som många drabbas av. Om du är deprimerad känner du dig ofta nedstämd och får ångest utan någon påtaglig orsak. En uttalad trötthet är vanligt, liksom problem med sömnen och minskad matlust. Hur en depression upplevs varierar väldigt mellan olika personer.

En depression kan komma utan någon tydlig orsak. Men den kan också utlösas
av olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, överbelastning, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar. Både biologiska faktorer och svåra upplevelser tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och ökad risk att drabbas av depression i vuxen ålder.

Depressionen kan leda till funktionsnedsättning och göra att det till exempel blir svårt att klara av ett arbete. Omkring 10 % i befolkningen beräknas ha haft en depression under senaste året. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män.
Om man har haft en depression är risken att återinsjukna cirka 50 procent.


Behandling vid depression
En stor del i behandlingen är att bryta individens inaktivitet. Detta sker med hjälp av schemalagda aktiviteter för att individen gradvis ska komma igång med tidigare sysslor. Genom att klienten deltar i aktiviteter påverkas självkänslan i positiv riktning.
Man arbetar också mycket med att ifrågasätta och förändra personens förhållningssätt till sina tankar.
En deprimerad individ uppvisar en drastisk sänkt sinnesstämning, förlorar energi och intresse för vardagliga aktiviteter, tänker negativt
om det mesta i tillvaron, upplever meningslöshets känsla, ser ingen framtid och upplever sig som värdelös.

Om du har varit deprimerad kan du minska risken för återfall genom samtalsterapi eller medicinering.
Kunskaper om sjukdomen ökar även din förmåga att hantera den. Om du lär dig känna igen "tidiga varningstecken" kan du själv minska risken för att bli sjuk igen genom att göra sådant som får dig att må bra. Det kan till exempel vara att träffa familj och vänner eller att motionera regelbundet. Även om det tar emot så är det mycket viktigt att du inte drar dig undan och blir passiv. Det ökar risken för att drabbas av en depression igen.


KH Design Studio