Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Speciellt riktat till den Kommunala Socialtjänsten
Utredningsuppdrag, Utbildning och Handledning

· Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
· Samarbetssamtal
· Hemutredningar vid adoption
· Föräldrautbildning i grupp till blivande adoptivföräldrar
· Familjehemsutredningar och kontaktfamiljeutredningar/personer
· Utbildningar till familjehem och kontaktfamiljer/personer
· Handledning både individuellt och i grupp till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner
· Handledning till yrkesverksamma inom socialtjänstens olika områden med process-, metod- och ärendehandledning


Jag har själv jobbat många år inom den kommunala socialtjänsten och vet att det ibland kan hopa sig med arbete. Högarna bara växer, kolleger går i pension, graviditetsledighet, sjukdom mm.

Nyrekrytering och utbildning tar sin tid. I dessa glapp som ibland dyker upp på de flesta socialförvaltningar så kan det vara skönt att ta in hjälp utifrån, utan att anställa med allt vad det innebär.

Jag har lång erfarenhet av det familjerättsliga arbetet och är beredd att gå in och ta topparna eller på annat sätt avlasta när/om det behövs.

KH Design Studio